SENSOREE Gym installation at SMIT 60 Minutes in Tomorrow