SENSOREE performance lab at * ° S E N S O R I U M ° N I G H T ° S F ° * 8.5/11